Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει...

 

Με τον εφιάλτη της πλημμύρας ζουν κάθε φορά που βρέχει καταρρακτωδώς στην περιοχή, οι κάτοικοι της οδού Φλέμινγκ. Λόγω του χαμηλού σημείου, στον αριθμό 48 συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα που απορρέουν από τις οδούς, Χασιώτη, Πεντελικού, Φλέμινγκ και της παρακείμενης ανώνυμης οδού. Ελλείψει αγωγού ομβρίων και φρεατίων στην ανώνυμη οδό, τα ρέοντα επιφανειακά ύδατα μεταφέρουν υλικά, τα οποία φράζουν τη σχάρα του φρεατίου που βρίσκεται επί της οδού Φλέμινγκ 48.

Επίσης, λόγω του τύπου των υφιστάμενων φρεατίων της οδού Χασιώτη, τα φρεάτια αυτά δεν απορροφούν ικανές ποσότητες των ομβρίων υδάτων, με συνέπεια μεγάλες ποσότητες να καταλήγουν στο φρεάτιο της οδού Φλέμινγκ 48, του οποίου η σχάρα είναι συνήθως καλυμμένη από σκουπίδια. Έτσι συνηθέστατα, η οδός Φλέμινγκ από το Νο 44 έως το Νο 50 καλύπτεται από νερά τα οποία πλημμυρίζουν τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και ιδιαίτερα αυτή στο Νο 48.

Οι κάτοικοι κινδύνεψαν στην πλημμύρα που έγινε στις 15/9/2014 και φώναξαν σε βοήθεια την Πυροσβεστική. Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο ο Σύλλογος ζήτησε με επιστολή που απέστειλε στο Δήμο στις 14 Νοεμβρίου 2015 να ενεργήσει άμεσα. Δυο μήνες μετά (στις 14 Ιανουαρίου 2016)  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου απάντησε ότι ο καθαρισμός των φρεατίων της περιοχής (μεταξύ των οποίων και αυτός επί της Φλέμινγκ 48, ΘΑ ενταχθεί στην υπό εξέλιξη εργολαβία καθαρισμού φρεατίων. Μέχρι να γίνει αυτό, οι κάτοικοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Θεό.

Διαβάστε αναλυτικά το αίτημα του Συλλόγου και την απαντηση του Δήμου.