Κίνδυνος γκετοποίησης

Ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ εγκρίθηκε ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Στον απολογισμό του Δ.Σ, επισημάνθηκε ο κίνδυνος περαιτέρω γκετοποίησης της Αγίας Φιλοθέης από τη δημιουργία πολεοδομικού κέντρου στο κτήμα Δηλαβέρη.

Έγινε αναφορά στην αντίθεση του Συλλόγου μας  στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου για την άρση της απαλλοτρίωσης του μετοχίου της Αγίας Φιλοθέης πριν από την έκδοση τελεσίδικης  απόφασης  για το ιδιοκτησιακό.

Επίσης έγινε αναφορά στην εμμονή του Δήμου στην λειτουργία γιγαντιαίου σουπερ μάρκετ στο προάστιο μας καθώς και στην απογοητευτική επίδοση του Δήμου στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν τεθεί από τον Σύλλογό μας και αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας, πρασίνου, δημοτικού φωτισμού, καθαρισμού φρεατίων, οδοκαθαρισμού, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, παρκαρίσματος κ.λ.π.