ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 09/11/2023 24:00

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 04/11/2023, αποφασίσθηκε η παράταση της κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι και την Πέμπτη 09/11/2023 και ώρα 24:00.
Οι υποψηφιότητες θα γίνονται με χρήση των παρακάτω αιτήσεων και θα αποστέλλονται με email στο info@esaf.gr  (επιβεβαίωση λήψεως στο τηλ.6973020296).

Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΣ

Αίτηση υποψηφιότητας για την Εξελεγκτική επιτροπή