Σκοπός

  Σκοπός του Συλλόγου μας είναι: 

1.    Ο εξωραϊσμός και η πολιτιστική αναβάθμιση της συνοικίας της Αγίας  Φιλοθέης Αμαρουσίου

2.    Η οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών ομάδων και δραστηριοτήτων όπως και η υποστήριξη και στενή συνεργασία με τους σχετικούς φορείς που ήδη υπάρχουν στην Αγία Φιλοθέη.

3.    Η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος και η καλλιέργεια της αισθητικής και του σεβασμού σε αυτό, στους κατοίκους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και το πράσινο των κοινοχρήστων χώρων.

4.    Η με κάθε τρόπο ενεργοποίηση των αρμοδίων αρχών για την ανέγερση των αναγκαίων παιδικών σταθμών και σχολικών κτιρίων για την εκπαίδευση των μαθητών της Αγίας Φιλοθέης.

5.    Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της ενότητας, της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων και ιδιαίτερα των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής μας.

6.    Η συνέχιση των εθνικών μας παραδόσεων. 

7.    Η στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη και προσφορότερη προάσπιση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων της περιοχής.

8.    Καθετί άλλο που θα συντελέσει στην άνοδο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αγίας Φιλοθέης.