Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαΐου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή  22 Μαΐου 2015. Η σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής :