Τροποποιήθηκε το καταστατικό

Στην τροποποίηση του καταστατικού του προχώρησε ο Σύλλογός μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7/2/2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Υπαπαντής του Κυρίου.

Η κυριότερη τροποποίηση αφορά στις προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο  Δ.Σ. του Συλλόγου και στην Ελεγκτική Επιτροπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα μέλη των διοικητικών Συμβουλίων και οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του Δήμου ή των νομικών προσώπων του Δήμου στον οποίο ανήκει διοικητικά η Αγία Φιλοθέη. 

Επίσης ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. του Συλλόγου και στην Ελεγκτική Επιτροπή, όσοι συνδέονται με σύμβαση προμηθείας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης, δημοτικού έργου η δημοτικής υπηρεσίας, με τον Δήμο η με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου στον οποίο ανήκει διοικητικά η Αγία Φιλοθέη.